Ei450 - opis działania panelu

Podstawową funkcją panelu  jest umożliwienie regularnego i łatwego testowania systemu alarmowego znajdującego się w trybie gotowości bez potrzeby testowania każdego z czujników osobno.
Gdy system jest w stanie alarmu Ei450 udostępnia następujące funkcje sterowania:

1. Funkcja Locate - izolowanie alarmu źródłowego przez wyciszanie wszystkich innych alarmów w systemie.
2. Funkcja Silence - Wyciszanie wszystkich alarmów w systemie przez okres 10 minut w celu sprawdzenia źródła zagrożenia.

Ei450 wskazuje również (w formie graficznej) czy został załączony alarm w czujniku dymu czy tlenku węgla.
Funkcje panelu Ei450 pozwalają użytkownikowi szybko ustalić, czy zagrożenie jest realne i podjąć odpowiednie kroki.                                

W trybie czuwania naciśnięcie przycisku testowego na panelu uruchomi procedurę testową wszystkich czujników podłączonych do systemu.
Podczas alarmu naciśnięcie przycisku spowoduje  wysłanie sygnału radiowego w celu wyciszenia alarmów czujników nie będących w pobliżu źródła zagrożenia.
Podczas wykrycia ognia lub tlenku węgla na panelu Ei450 podświetlą się odpowiednie ikony.
Z poziomu panela Ei450 istnieje możliwość zakodowania sygnału radiowego w całym systemie w celu wyeliminowania potencjalnych zakłóceń.

Film pokazujący możliwości Panelu Alarmowego Zdalnego Sterowania Ei450
Testowanie Ei450 w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania i połączenia systemu bezprzewodowego dla czujników serii Professional.


Kliknij ikonę, aby odtworzyć film.