RADIO LINK
TECHNOLOGIA RADIO LINK
Dowolny detektor tlenku węgla lub dymu z serii Professional wyposażony w odpowiedni moduł RF ma możliwość:
- bezprzewodowej komunikacji ze sterownikiem Ei428, do którego możemy podłączyć dowolne urządzenie, np. alarm dźwiękowy, alarm świetlny, zawór, wentylator, wyłącznik prądu, itd.
- komunikacji między detektorami w taki sposób, że wyzwolenie alarmu w jednym detektorze automatycznie uruchamia alarm w pozostałych.
Opcjonalnie przy zastosowaniu panelu Ei450 istnieje możliwość bezprzewodowej kontroli oraz sterowania zalogowanymi czujnikami tlenku węgla i dymu z serii Professional. Panel posiada cztery funkcje, które umożliwiają łatwą obsługę stworzonego systemu alarmowego przez użytkownika :
  • TEST – testowanie wszystkich podłączonych detektorów bez potrzeby sprawdzania każdego z osobna
  • LOCATE – lokalizacja źródła zagrożenia – wyciszenie wszystkich detektorów z wyjątkiem tego który jest źródłem alarmu
  • SILENCE – całkowite wyciszenie alarmu całego systemu
  • MEMORY – historia alarmów
W celu uniknięcia zakłóceń sygnału radiowego przez inne systemy urządzenie posiada indywidualną programowaną przez użytkownika częstotliwość.