2013-10-11
Ei Electronics na konferencji objętej patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych
Międzynarodowa Konferencja „Czujka dymu i czujnik tlenku węgla, czyli mała inwestycja w duże bezpieczeństwo” i rozpoczęcie kampanii "NIE dla czadu"

8 października 2013 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w ramach Międzynarodowej Konferencji

„Czujka dymu i czujnik tlenku węgla, czyli mała inwestycja w duże bezpieczeństwo”

odbył się briefing prasowy, podczas którego Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW oraz gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej przedstawili założenia tegorocznej, trzeciej już, edycji akcji 

„NIE dla czadu”

 Dwudniowa Międzynarodowa Konferencja pod hasłem  rozpoczęła bardzo ważną dyskusję, która ma zapoczątkować wieloletnie działania mające na celu zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w Polsce.

Honorowy patronat nad konferencją objął Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych.

Podczas Konferencji można było zapoznać się m.in. z doświadczeniami innych państw Unii Europejskiej, w których z dużym powodzeniem udało się przeprowadzić ten proces, a tym samym znacząco ograniczyć liczbę ofiar pożarów i tlenku węgla
W trakcie spotkania można było również wysłuchać wystąpień ekspertów ze straży pożarnej z kraju i z zagranicy, a także specjalistów środowiska medycznego, mediów publicznych oraz instytucji zajmujących się promowaniem bezpieczeństwa.
Zaprezentowane zostały niezwykle interesujące wyniki badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, dotyczące problematyki zatruć tlenkiem węgla.

Uczestnicy konferencji rozmawiali o skutecznych metodach zmniejszenia liczby ofiar zatruć tlenkiem węgla oraz pożarów. Do jednej z najskuteczniejszych metod należy instalowanie w mieszkaniach czujek dymu oraz czujników tlenku węgla.

W konferencji wzięli udział eksperci z różnych dziedzin, dlatego też na omawiane zagrożenia można było spojrzeć z wielu stron i pod różnym kątem, a jednocześnie spotkanie to dało podłoże  do wypracowania optymalnych metod wspólnych działań w zakresie zminimalizowania liczby ofiar.